Sakramenty w kościele św. Agaty

 

„Sakramenty Nowego Prawa zostały ustawione przez Chrystusa.  Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo.  Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania.  Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.” (Katechizm Kościoła Katolickiego)

 

Przez Sakramenty pogłębiamy swoją więź z Chrystusem, a także z drugim człowiekiem. Wszystko co czynimy, czynimy na większą chwałę Bożą.

 

Chrzest św.

Prosimy zgłaszać z miesięcznym uprzedzeniem. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

Pobierz formularz na Chrzest św.

 

Pierwsza komunia św.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Związane z polską szkołą. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

 

Bierzmowanie

Związane z polską szkołą. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

 

Sakrament Małrzeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest,...miłość wszystko znosi, we wszystkim pokłada nadzieję,...

Miłość nigdy nie ustaje...” (1 Kor 13)

Wszystkich którzy przed Bogiem-Zródłem Prawdziwej Miłości- chcą zawrzeć sakrament związku małżeńskiego zapraszamy do naszego pięknego – 145 letniego kościoła lub zapraszamy na msze św.

Oferujemy czas na ślub w soboty i próby ślubne w czwartki lub piątki.

Aby zarezerwować datę prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

Prosimy zgłaszać z przynajmnie sześcio miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 

Duszpasterstwo Chorych

Każdy pierwszy piątek miesiąca po uprzedzeniem zgłoszeniu.

W razie niebezpieczeństwa śmierci prosimy o kontakt z biurem parafialnym o dowolnej porze.

 

St. Agatha Church - Polish Roman Catholic Parish

3239 South 9th Street (at Utah) St. Louis , MO 63118-2629

Telephone: (314) 772-1603 Fax: (314) 772-3979

parishoffice@polishchurchstlouis.org

Archdiocese of St. Louis

archstl.org