Rys historyczny

 

 • W 1871r. zakupiono plac przy ulicach 9-tej i Utah. 29 października tego  roku wmurowano kamień węgielny pod budynek, który miał służyć jako kościół, szkoła i plebania. Budynek ten znajdował się w południowo-zachodniej części placu (budynek dziś już nie istnieje).  Większość parafian była pochodzenia niemieckiego.
 • W 1872r. otworzono pierwszą szkołę.
 • W 1873r. została wybudowana nowa plebania (budynek dziś już nie istnieje).
 •  Dnia 12 kwietnia 1885r. wmurowano kamień węgielny pod nowy kościół i 27 września tego  roku budynek został poświęcony przez biskupa Józefa Rademachera.
 •  Dnia 7 kwietnia 1893r. siostry ze zgromadzenia Najświętszej Krwi Pana Jezusa, uczące w szkole, zamieszkały w nowo wybudowanym domu, który do dziś służy im jako klasztor.
 • W 1896r. wybudowano obecną plebanię.
 • W 1899r. powiększono kościół o boczne ołtarze.
 • W 1909r. z powodu rosnącej liczby dzieci, wybudowano nową szkołę (budynek istnieje do dziś).
 • Dnia 31 grudnia 1921r., w dwa miesiące po ukończeniu modernizacji wystroju kościoła, wybuchł pożar, który wyrządził poważne straty.
 • W październiku 1922r. zakończono remont kościoła po pożarze.
 • Latem 1926r. wykonano  modernizację budynku szkolnego pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego.
 • We wrześniu 1928r. zainstalowano dwa nowe dzwony w wieży zegarowej.
 • Kolejne modernizacje kościoła wykonywano w 1937r., a  kościoła i szkoły w 1945r.
 • W 1945r. prezbiterium kościoła zyskało obecny architektoniczny wygląd.
 • W 1993r. powiększono parking i zmieniono jego nawierzchnię, a tak że odnowiono elewację kościoła i pozostałych trzech  budynków.
 • Od 1983r. do 2005r., za zgodą Watykanu, w kościele były odprawiane Msze Święte w obrządku łacińskim.
 • Dnia 1 lipca 2005r. kościół został przekazany Polonii amerykańskiej zmieszkującej w St. Louis i okolicach.
 • W latach 2005 - 2012 wykonano szereg napraw i modernizacji we wszystkich budynkach, m.in. wyremontowano kawiarnię, zmieniono  oświetlenie z żarowego na fluoroscencyjne.
 • W 2005r. założono bibliotekę polonijną.
 • W 2011r. powstała Polska Szkoła im. bł. Jana Pawła II, która po kanonizacji Ojca Świętego w 2014r. zmieniła nazwę na Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II.
 • W latach 2012-2014 wykonano renowację plebanii i parkingu oraz wież kościoła.

St. Agatha Church - Polish Roman Catholic Parish

3239 South 9th Street (at Utah) St. Louis , MO 63118-2629

Telephone: (314) 772-1603 Fax: (314) 772-3979

parishoffice@polishchurchstlouis.org

Archdiocese of St. Louis

archstl.org