St. Agatha Church - Polish Roman Catholic Parish

3239 South 9th Street (at Utah) St. Louis , MO 63118-2629

Telephone: (314) 772-1603 Fax: (314) 772-3979

parishoffice@polishchurchstlouis.org

Archdiocese of St. Louis

archstl.org

Parafia p.w.  św. Agaty i Polska Szkoła w St. Louis przestrzega i postępuje według przepisów archidiecezjalnego programu „Bezpieczne Środowisko”.

 

ZGŁASZANIE PODEJRZANYCH PRZYPADKÓW PRZEMOCY

 

Ofiary wykorzystywania seksualnego, oprócz kontaktu z władzami cywilnymi, proszone są o zgłoszenie się księdzu proboszczowi w celu otrzymania pomocy duszpasterskiej. Zgłoszenia przypadków przemocy można zgłaszać każdemu proboszczowi lub następującym władzom:

 

Sandra Price, Executive Director

Office of Child & Youth Protection

tel. 314-792-7271

sandraprice@archstl.org

 

or

            Missouri Department of Social Services, Children’s Division

Child Abuse and Neglect Hotline:

tel. 1-800-392-3738

 

or

          Missouri Department of Health & Senior Services

Adult Abuse and Neglect Hotline:

tel. 1-800-392-0210

 

 

Strzeż Dzieci Boże

ZGODNOŚĆ Z PROGRAMEM „BEZPIECZNE ŚRODOWISKO”

I HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

W zgodzie z zasadami archidjecezjalnego Biura Ochrony Dzieci i Młodzieży, nasza parafia uczestniczy w programie „Zapobiegaj i Chroń STL”.  Ten program jest zaprojektowany, aby chronić młodych, osoby starsze i dorosłych z naszej parafii, narażone na zranienie, którzy uczestniczą w zajęciach w naszym społeczeństwie.  Proces ten zapewnia również ochronę przed możliwością wniesienia fałszywych oskarżeń wobec tych dorosłych, którzy biorą udział w wielu zajęciach, gdzie zaangażowane są dzieci i / lub narażeni na zranienie dorośli.  Udział w grupach parafialnych i zajęciach z młodzieżą, osobami starszymi i innymi osobami, które są narażone na zranienie obejmuje, ale nie ogranicza się do nauczycieli korepetycji, wolontariuszy szkolnych, nauczycieli, trenerów, liderów grup harcerskich, liderów grup młodzieżowych i opiekunów, kierowców osób starszych, osób odwiedzających oraz osób które przywożą komunię osobom chorym i starszym w szpitalach, domach opieki, lub własnych domach i w podobnych sytuacjach.

 

Każda osoba, która stara się o pracę w naszej parafii, lub która chce zostać wolontariuszem w jakiejkolwiek grupie parafialnej, w której będzie pracować z małymi dziećmi, osobami starszymi, lub dorosłymi narażonymi na zranienie muszą ukończyć rejestrację online, wziąść udział w szkoleniu „Strzec Dzieci Boże” i ukończyć internetowe kursy odświeżające wiedzę, aby każdy miał ukończone wszystkie wymagania zgodnie z programem.

 

Link do aktualnego harmonogramu szkoleń „Strzec Dzieci Boże”  oraz rejestracji online można znaleźć pod: Prevent and Protect STL.

 

Aby uzyskać pomoc z rejestracją online, prosimy o kontakt:

 

St. Agatha’s Safe Environment Coordinator

314-772-1603

parishoffice@polishchurchstlouis.org