St. Agatha Church - Polish Roman Catholic Parish

3239 South 9th Street (at Utah) St. Louis , MO 63118-2629

Telephone: (314) 772-1603 Fax: (314) 772-3979

parishoffice@polishchurchstlouis.org

Archdiocese of St. Louis

archstl.org

Parafia p.w.  św. Agaty i Polska Szkoła w St. Louis przestrzega i postępuje według przepisów archidiecezjalnego programu „Bezpieczne Środowisko”.

 

Aby zgłosić podejrzane przypadki przemocy wobec dzieci prosimy o kontakt:

 

Missouri Department of Social Services

Children's Division Child Abuse & Neglect

Hotline Number:

tel. 1-800-392-3738

 

Ofiary przemocy, poza kontaktem z władzami cywilnymi,

proszone są o skontaktowanie się z księdzem  w celu otrzymania pomocy duszpasterskiej.

Raporty o przemocy mogą być zgłoszone każdemu Proboszczowi lub:

 

            Sandra Price, Executive Director

            Office of Child & Youth Protection

tel. 314-792-7271

     sandraprice@archstl.org

 

or

            Missouri Department of Social Services

            Children’s Division Hotline Reporting Number:

tel. 1-800-392-3738

 

or

          Missouri Department of Health & Senior Services

Adult Abuse and Neglect Hotline:

tel. 1-800-392-0210

 

 

Strzeż Dzieci Boże

W zgodzie z zasadami archidjecezjalnego programu „Bezpiecznego Środowiska”, nasza parafia uczestniczy w programie „Strzec Dzieci Boże”.  Ten program jest zaprojektowany, aby chronić młodych, osoby starsze i dorosłych z naszej parafii, narażone na zranienie, którzy uczestniczą w zajęciach w naszym społeczeństwie.  Proces ten zapewnia również ochronę przed możliwością wniesienia fałszywych oskarżeń wobec tych dorosłych, którzy biorą udział w wielu zajęciach, gdzie zaangażowane są dzieci

i/lub narażeni na zranienie dorośli.  Udział w grupach parafialnych i zajęciach z młodzieżą, osobami starszymi i innymi osobami, które są narażone na zranienie obejmuje, ale nie ogranicza się do nauczycieli korepetycji, wolontariuszy szkolnych, nauczycieli, trenerów, liderów grup harcerskich, liderów grup młodzieżowych i opiekunów, kierowców osób starszych, osób odwiedzających oraz osób które przywożą komunię osobom chorym i starszym w szpitalach, domach opieki, lub własnych domach i w podobnych sytuacjach.

 

Każda osoba, która stara się o pracę w naszej parafii, lub która chce zostać wolontariuszem w jakiejkolwiek grupie parafialnej, w której będzie pracować z małymi dziećmi, osobami starszymi, lub dorosłymi narażonymi na zranienie muszą wziąść udział w szkoleniu „Strzec Dzieci Boże”. Aby zapisać się na szkolenie, należy sprawdzić harmonogram szkoleń: Protecting God's Children Workshop Schedule. Osoby starające się o pracę i potencjalni wolontariusze muszą również wypełnić formularz Missouri Worker's Registration form.  Jeżeli osoba starająca się o pracę lub potencjalny wolontariusz mieszkał poza Stanem Missouri w ciągu ostatnich pięciu lat, musi ona również wypełnić formularz American Checked Release Form.  Aby sprawdzić swoje prawa dotyczące składania niniejszego formularza, proszę zobaczyć Summary of Rights statement. Wszystkie dorosłe osoby starające się o pracę lub potencjalni wolontariusze, którzy chcą pracować z małymi dziećmi muszą także podpisać Commitment to Ethical Conduct. Wszystkie wypełnione formularze muszą być złożone w biurze parafialnym. Z pytaniami dotyczącymi procesu, prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

Wolontariusze poniżej 18 roku życia, którzy chcą pracować z młodszymi dziećmi, osobami starszymi, lub dorosłymi narażonymi na zranienie muszą również zapoznać się, podpisać i złożyć zobowiązanie Ethical Code of Conduct for Youth.  W większości przypadków jest to obowiązkiem dorosłego lidera lub przełożonego aby zrobić przegląd kodeksu postępowania z młodym wolontariuszem i złożyć podpisane formularze do biura parafialnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat oczekiwanego etycznego postępowania pracowników i wolontariuszy pracujących z małymi dziećmi, osóbami starszymi i innymi dorosłymi narażonymi na zranienie, prosimy sprawdzić Code of Ethical Conduct opublikowany przez archidiecezję w St. Louis.

Aby uzyskać pomoc w sprawie internetowej rejestracji na szkolenie „Strzec Dzieci Boże”, prosimy sprawdzić How to Register.