St. Agatha Church - Polish Roman Catholic Parish

3239 South 9th Street (at Utah) St. Louis , MO 63118-2629

Telephone: (314) 772-1603 Fax: (314) 772-3979

parishoffice@polishchurchstlouis.org

Archdiocese of St. Louis

archstl.org

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ AGATY

 

Panie Boże, obdarzyłeś niebiańskimi darami świętą Agatę.

Wysłuchaj modlitw tych, którzy wspominają jej ofiarne życie i

proszą ją, aby wstawiała się za nimi w ich potrzebie.

(Zastanów się przez kilka chwil i podziel się swoją intencją …)

Pomóż nam naśladować jej cnoty podczas naszego ziemskiego życia i

radować się z nią wiecznym szczęściem w niebie. Amen.

Święta Agato, módl się za nami…

 

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi

 

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się

powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij

mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i

Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do

Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla

bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki

mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź

Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka

Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym

wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi

przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.