St. Agatha Church - Polish Roman Catholic Parish

3239 South 9th Street (at Utah) St. Louis , MO 63118-2629

Telephone: (314) 772-1603 Fax: (314) 772-3979

parishoffice@polishchurchstlouis.org

Archdiocese of St. Louis

archstl.org

Parafia rzymsko-katolicka

pod wezwaniem św. Agaty

w St. Louis, Missouri.

 

3239 South 9th Street (at Utah)

St. Louis, MO 63118-2629

Telefon: (314) 772-1603

Fax: (314) 772-3979

 

www.polskikosciolstlouis.org

parishoffice@polishchurchstlouis.org

 

Biuro parafialne

Poniedziałek i wtorek

9:00- 15:00

 

Proboszcz: Stanisław Poszwa, S.Chr.

Msze świete

Niedziela

8:00 (EN)

10:00 (PL)

Sobota

16:30 (EN)

Dni robocze

8:00 Pon-Czw (EN)

19:00 Piątek (PL)

Święta

8:00 (EN)

19:00 (PL)

 

Spowiedź

Niedziela

7:30 (EN)

9:30 (PL)

Sobota

16:00 (EN)

Parafia Św. Agaty służy duchowym potrzebom polskich emigrantów zamieszkujących okolice St. Louis. Parafia podlega bezpośrednio Arcybiskupowi St. Louis oraz Papieżowi. Żyjąc w amerykańskim społeczeństwie staramy się podtrzymywać i pielęgnować naszą bogatą tradycje. Poprzez wstawiennictwo Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski oraz Św. Agaty, patronki naszej parafii, staramy się wypełnić powierzone nam przez Jezusa powołanie do życia w wierze katolickiej, miłości, sprawiedliwości i pokoju.

 

 

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

Eucharystia oznacza "dziękczynienie". Za każdym razem, gdy celebrujemy Eucharystię - Mszę w Kościele, składamy Bogu Dziękczynienie. Sławimy dzieła Boże: stworzenie, odkupienie i uświęcenie. Jesteśmy zjednoczeni jako jedno ciało, jedna rodzina przyjmująca z jednego chleba i jednego kielicha Jezusa Chrystusa. Prezydent Abraham Lincoln ustanowił święto w 1863 roku podczas wojny secesyjnej. Chciał, aby Amerykanie świętowali święto jako znak jedności i dziękczynienia Bogu. Dziękujemy  Bogu, który obdarzył nas wielkimi darami.

 

 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci  za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje.     Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże.   Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie; dusza moja - to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże,

dla Ciebie samego. Amen.

 

NOWY ROK LITURGICZNY

Z  Adwentem rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Każdy katolik, każdy chrześcijanin, ma swoją misję do spełnienia, bo jest napełniony Duchem Świętym. Niech więc każdy z nas, choć żyjący z dala od Ojczyzny, ma świadomość misji Kościoła, jaką Kościół spełnia w świecie, ale także własnej indywidualnej misji jako chrześcijanin we wspólnocie rodzinnej, parafialnej, także we wspólnocie całego społeczeństwa.

 

 

W LITURGII: ADWENT

Adwent rozpoczyna się I Nieszporami I Niedzieli Adwentu (w sobotę, 26 listopada) i trwa do Pierwszych Nieszporów Uroczystości Narodzenia Pańskiego  (kończy się więc wieczorem 24 grudnia). Pierwsza Niedziela Adwentu przypomina nam o obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa, druga i trzecia (zwana także Gaudete) mówią o postaci św. Jana Chrzciciela. Ostatnia, czwarta Niedziela Adwentu skupia naszą uwagę na osobie Maryi - Matki Boga.